Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 7 nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 7 nhà A2.

Để thuận tiện trong việc quản lý giảng đường A2, bộ phận Điều độ dồn dịch phòng học TỐI tại tầng 7 nhà A2 xuống phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Thông báo phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông.

Thông báo phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

THỜI KHÓA BIỂU (HK 1 NĂM HỌC 2019-2020) HỆ LIÊN THÔNG, BẰNG 2

- Phòng ĐTĐH cập nhật Thời khóa biểu HK 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2 đã được điều chỉnh thay thế TKB cũ do nghỉ phòng tránh dịch Covid 2019.

- Sinh viên tải về tại file đính kèm.

- Ban cán sự lớp có trách nhiệm thông báo đến các thành viên được biết và thực hiện theo lịch học này.

- Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại cán bộ phụ trách: Ts. Nguyễn Thanh Bình  (ĐT: 0941.819.619)./.

THÔNG BÁO LỊCH THU HP KỲ 2 NH 2019-2020

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ  - Học kỳ II - Năm học 2019 -2020 (31/03/2020)

Theo Thông báo số 1027/TB-ĐHGTVT ngày 06/12/2019 và Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 14/03/2020, số 228/TB-ĐHGTVT ngày 24/03/2020, Phòng Tài chính Kế toán thông báo thời gian thu qua VIETTEL PAY  như sau:

  • HỌC PHÍ HỆ ĐT LIÊN THÔNG/BẰNG 2/TẠI CHỨC từ ngày 01/04/2020.

Một số lưu ý khi nộp học phí:

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ Liên thông đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(File đính kèm)

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ Liên thông đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(xem File đính kèm)