Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO LỊCH THU HP KỲ 2 NH 2019-2020

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ  - Học kỳ II - Năm học 2019 -2020 (31/03/2020)

Theo Thông báo số 1027/TB-ĐHGTVT ngày 06/12/2019 và Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 14/03/2020, số 228/TB-ĐHGTVT ngày 24/03/2020, Phòng Tài chính Kế toán thông báo thời gian thu qua VIETTEL PAY  như sau:

  • HỌC PHÍ HỆ ĐT LIÊN THÔNG/BẰNG 2/TẠI CHỨC từ ngày 01/04/2020.

Một số lưu ý khi nộp học phí:

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ Liên thông đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(File đính kèm)

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ Liên thông đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(xem File đính kèm)