Bạn đang ở đây

Triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong học kỳ kỳ hè năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính quy K56,57,58

Nội dung chi tiết thông báo trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: