Bạn đang ở đây

Triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong đợt học chính khóa (đợt học 1) kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính quy K.59

Nhà trường thông báo triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong đợt học chính khóa (đợt học 1) kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính quy K.59. Nội dung chi tiết thông báo trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: