Bạn đang ở đây

Triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong đợt học chính khóa (đợt học 1) kỳ I năm học 2019-2020 đổi với sinh viên đại học chính quy K.59 trở về trước

Nhà trường đã ra Thông báo số 834/TB-ĐHGTVT, ngày 3/10/2019 về việc Triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong đợt học chính khóa (đợt học 1) kỳ I năm học 2019-2020 đổi với sinh viên đại học chính quy K.59 trở về trước. Việc rút bớt học phần sẽ được triển khai trong các ngày 13,14/10/2019. Nội dung chi tiết Thông báo số 834 trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: