Bạn đang ở đây

Triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ phụ (đợt học 3 – lớp riêng) đối với sinh viên đại học chính quy khóa 59 trở về trước trong thời gian nghỉ phòng dịch do virus corona (Covid – 19) gây ra .

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: