Bạn đang ở đây

Thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ II năm học 2019 - 2020

Do tình hình dịch bệnh nên phòng CTCT&SV sẽ thu hồ sơ chính sách qua email thuhactct@gmail.com đến hết ngày 24/04/2020