Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO: V/v Xét thôi học, cảnh báo kết quả học tập hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo điều kiện xét thôi học, cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy, kính đề nghị Quý thầy cô và các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Trân trọng.

Tệp đính kèm: