Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020

Kính gửi:      - CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN

                      - CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 60

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy khóa 60 thuộc đối tượng chính sách để xét miễn, giảm học phí.

Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/09 đến hết ngày 30/09/2019.

Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

          Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 103 - A9.

 

Trường Đại học Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên hệ đại học chính quy, học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

STT

Đối tượng

Hồ sơ

(Các bản sao phải có chứng thực)

Ghi chú

1. Đối tượng sinh viên được miễn 100% học phí

1.1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/08/1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ, con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công với cách mạng và con của họ do cơ quan quản lý người có công và Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.

 

 

+ Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh (thẻ thương binh), người được hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh (thẻ bệnh binh).

 

 

 

+  Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi.

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học.

 

 

 

 

 

-Được cấp đơn hưởng trợ cấp ưu đãi

1.2

Sinh viờn bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định v/v trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện.

- Giấy chứng nhận hộ nghốo hoặc cận nghèo của UBND cấp xã

- Nộp hồ sơ 1 lần trong năm

- Được cấp trợ cấp xã hội

1.3

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND cấp xã cấp

- Nộp hồ sơ 1 lần trong năm

- Được hỗ trợ chi phí học tập

1.4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu (bản sao)

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học

- Được cấp  trợ cấp xã hội

2

Đối tượng sinh viên được giảm 70% học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số  (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu (bản sao)

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học.

-Được trợ cấp xã hội

3

Đối tượng sinh viên được giảm 50% học phí

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xó hội cấp do tai nạn lao động.

- Giấy khai sinh (bản sao)

 

Nộp 1 lần cho toàn bộ khóa học

 

 

 

4

Đối tượng sinh viên chỉ được cấp trợ cấp xã hội

4.1

- Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao.

 

- Giấy xác nhận có hộ khẩu thường trú ở vựng cao.

- Bản sao giấy khai sinh.

Nộp 1 lần cho toàn khóa học

4.2

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

 

-Bản sao Quyết định về việc TCXH của chủ tịch UBND cấp huyện

-Giấy xác nhận của UBND cấp xã cấp cho đối tượng là sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Nộp 1 lần cho toàn khóa học

4.3

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập là những người mà gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo

Nộp hồ sơ 1 lần trong năm

 

Sinh viên thắc mắc liên hệ: Phòng CTCT&SV; P103-A9 gặp Cô Thu Hà, ĐT: 0983471558