Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO V/v Cam kết trả nợ vay tín dụng đào tạo

         Thực hiện Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
Để thuận lợi cho việc quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay đối với học sinh sinh viên, Nhà trường đề nghị các Khoa Quản lý Sinh viên thông báo đến các sinh viên khoá 56 tốt nghiệp năm 2018-2019 đã có hợp đồng vay vốn Tín dụng thông qua hộ gia đình tại các Ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương đến thời điểm tốt nghiệp vẫn còn dư nợ Ngân hàng làm “ Cam kết trả nợ vay tín dụng” theo mẫu 05/TDSV (đính kèm) nộp về phòng CTCT&SV.
          Thời gian:  Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 25/5/2019
          Địa điểm:  Phòng 103 - Nhà A9.
         Mẫu 05/TDSV sinh viên có thể truy cập tại trang Web: hotrosinhvien. utc.edu.vn/ Mục hướng dẫn/ bài Hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng của trường hoặc trang Web://vayvondihoc.moet.gov.vn của BGDĐT
         Cán bộ lớp tập hợp “ Cam kết trả nợ vay tín dụng” của sinh viên trong lớp nộp về phòng CTCT&SV (103- Nhà A9) theo thời gian quy định.
Tệp đính kèm: