Bạn đang ở đây

Thông báo về việc nâng cấp phiên bản mới hệ thống học trực tuyến dành cho sinh viên

Hiện nay Nhà trường đã nâng cấp phiên bản mới cho hệ thống học trực tuyến https://hoctructuyen.utc.edu.vn

Sinh viên trong toàn trường tải tài liệu hướng dẫn file đính kèm ở bên dưới theo thông báo này.

Trân trọng!

Tệp đính kèm: