Bạn đang ở đây

Thông báo về việc mở hệ thống làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 60 Năm học 2019 – 2020

                    Kính gửi:  - Các Khoa quản lý sinh viên;

         - Cố vấn học tập các lớp khóa 60;

         - Các lớp sinh viên khóa 60.

            Theo kế hoạch số 438/KH-ĐHGTVT ngày 22/8/2019 về việc tổ chức sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo về việc mở hệ thống làm bài thu hoạch sinh hoạt Công dân – Sinh viên trên hệ thống online của Nhà trường dành cho sinh viên các khóa 60 cụ thể như sau:

  1. Thời gian làm bài: Từ 12/9/2019 - 30/9/2019.
  2. Hướng dẫn thực hiện:

          Sinh viên truy cập trang Hệ thống thông tin sinh viên: http://sis.utc.edu.vn/ => Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp => Vào mục Bài thu hoạch SHCT => Chọn đáp án trả lời và gửi.

  1. Lưu ý:

       - Thời gian làm bài sẽ được tính từ lúc sinh viên ấn “Làm bài” đến lúc “Nộp bài”.

       - Nếu trong thời gian làm bài gặp lỗi (lỗi mạng, mất điện) dẫn đến việc làm bài bị gián đoạn, sinh viên tới Phòng 103 Nhà A9 để được hỗ trợ.

          Đề nghị các Khoa Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập các lớp khóa 60, Ban cán sự lớp thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 60 nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.