Bạn đang ở đây

Thông báo về việc Khai báo lại địa điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 08/05/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19, trong đó cho phép cử tri có thể thay đổi lại nguyện vọng tham gia bầu cử ở địa phương khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Nhà trường đề nghị các sinh viên có nguyện vọng thay đổi địa điểm bầu cử ở địa phương khác cần thực hiện đăng ký lại ở địa phương mà sinh viên có nguyện vọng tham gia bầu cử, đồng thời khai báo lại trên hệ thống của Nhà trường: trên trang http://sis.utc.edu.vn, chọn mục: Phiếu khai báo nơi đăng ký bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời hạn thực hiện khai báo lại (nếu có thay đổi nguyện vọng): Trước 16h00 thứ 2, ngày 17/5/2021.

Riêng đối với các sinh viên đang tạm trú tại KTX Trường ĐH GTVT đã có tên trong danh sách cử tri ở Tổ bầu cử số 3, Phường Láng Hạ cần phải xác nhận lại tại bộ phận thường trực của Tổ bầu cử số 3 ở KTX (Đ/c Mai Đức Anh, Trưởng BQL KTX, SĐT: 0942222882) trước ngày 18/05/2021.

Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, các CVHT đôn đốc tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.