Bạn đang ở đây

Thông báo về việc cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ- TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phòng
CTCT&SV thông báo quy trình thực hiện cấp giấy xác nhận như sau:
1. Đối tượng được vay vốn:
1.1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn
lại không có khả năng lao động.
1.2. Sinh viên là thành viên của hộ gia đình mà chủ hộ thuộc một trong đối tượng sau:
+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;
+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập
bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
1.3. Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai,
hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
nơi cư trú.
2. Thời gian: Học kỳ I: Bắt đầu đăng ký từ 19/8/2019 đến 15/11/2019
Học kỳ II: Bắt đầu đăng ký từ 15/01/2020 đến 15/03/2020
3. Địa điểm: Văn phòng Hỗ trợ sinh viên P105 – Nhà N2
4. Hướng dẫn:
4.1. Sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn đăng ký online:
Bước 1: Truy cập website http://sis.utc.edu.vn
Bước 2: Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp
Bước 3: Vào mục Dịch vụ trực tuyến – Chọn loại giấy tờ cần đăng ký- Điền các
thông tin (nếu có) – Gửi yêu cầu.
Bước 4: Đến nhận kết quả theo đúng thời gian được hẹn.
4.2. Sinh viên hoặc gia đình sinh viên sẽ tiến hành thủ tục vay vốn tại Ngân hàng
chính sách xã hội của địa phương nơi mình cư trú.
Ghi chú: Đối với sinh viên mới nhập học Khóa 60 có thể dùng Giấy báo trúng tuyển
làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương.