Bạn đang ở đây

Thông báo về việc cái đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Với mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp nhận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi dễ dàng, nhanh chóng, từng bước thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Nhà trường đề nghị sinh viên trong toàn trường cài đặt và sử dụng VssID (theo hướng dẫn đính kèm) trước ngày 31/05/2021

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ trực tiếp, đề nghị sinh viên phản ánh về BHXH quận Cầu Giấy để được hướng dẫn chi tiết

Sinh viên tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH gần nhất tạhttps://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx hoặc trên ứng dụng VssID

Tệp đính kèm: