Bạn đang ở đây

Thông báo về việc điều chỉnh thời khóa biểu một số lớp K60

- Do có sự điều chỉnh phòng học, ngày 13/9/2019 phòng Đào tạo Đại học có sự điều chỉnh TKB của các lớp sau:
                   1. Lớp Khai thác vận tải 1;
                   2. Lớp Khai thác vận tải 2;
                   3. Lớp Kỹ thuật ô tô 3;
                   4. Lớp Công nghệ kỹ thuật giao thông & Kỹ thuật môi trường giao thông.
- Phòng ĐTĐH đã cập nhật TKB mới vào tài khoản cá nhân của sinh viên trên trang QLĐT, yêu cầu sinh viên thuộc các lớp trên cập nhật và thực hiện theo TKB mới.

- Sinh viên có thể tải về TKB mới tại tệp đính kèm thông báo này./.

Tệp đính kèm: