Bạn đang ở đây

Thông báo về học bổng Thạc sỹ nghiên cứu về “Cơ học tính toán ứng dụng trong xây dựng công trình ven biển và dân dụng” tại Trường đại học Pau et des Pays de l’Adour (CH Pháp)

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về học bổng Thạc sỹ nghiên cứu tại Trường đại học Pau et des Pays de l’Adour (CH Pháp) như sau:

- Ngành học: “Cơ học tính toán ứng dụng trong xây dựng công trình ven biển và dân dụng”

- Giá trị học bổng: 8000€

- Số lượng học bổng: 02 (01 cho ứng viên nói tiếng anh và 01 cho ứng viên nói tiếng Pháp)

- Điều kiện ứng tuyển:                               

  • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Công trình thủy nhưng có thể mở rộng sang các ngành công trình

  • Học lực tốt

  • Trình độ B2 tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

 - Thời hạn nộp hồ sơ: 24/4/2020 

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên tham khảo tại website:

- Về chương trình học bổng: https://formation.univ-pau.fr/en/experience-uppa/e2s-uppa-talents-academy-grants.html

- Về ngành học: https://formation.univ-pau.fr/en/programs/science-and-technology-STS/master-degree-14/master-psce-physics-and-simulation-in-civil-engineering-JCRGQLBO/m2-computations-in-coastal-and-civil-engineering-ccce-JD1P866M.html