Bạn đang ở đây

Thông báo về học bổng thạc sỹ Erasmus+ "Hệ thống khảo sát và hàng hải thông minh"

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng giới thiệu học bổng thạc sỹ Erasmus+ "Hệ thống khảo sát và hàng hải thông minh" dành cho các ứng viên quan tâm tới công nghệ thông tin và truyền thông/Internet vạn vật cho ứng dụng hàng hải, thông tin cụ thể như sau:

- Tên chương trình: Chương trình Thạc sĩ đa ngành liên kết "Hệ thống khảo sát và hàng hải thông minh", được phát triển bởi một nhóm sáu trường đại học hàng đầu châu Âu (Đại học Quốc tế Hellenic , Đại học Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Đại học Hàng hải Szczecin, Đại học Ljubljana, Đại học Công nghệ Tallinn, Đại học Salamanca), hai doanh nghiệp ( Cerca Trova Ltd, ECQA GmbH), một trung tâm nghiên cứu (Viện nghiên cứu và phát triển biển quốc gia "Grigore Antipa") và ba công ty vận chuyển & khảo sát môi trường (RINA Hellas SA, Creocean & Danaos Shipping Company Ltd); 

- Giá trị học bổng: 40 suất (bao gồm học phí và chi phí đi lại cho năm học đầu tiên (tháng 10/2021 tới tháng 6/2022) cùng 1 tháng thực tập trên khắp Châu Âu

- Thời gian bắt đầu chương trình: 4/10/2021;

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hi Lạp, tiếng Slovenia (tùy chuyên ngành)

- Các chuyên ngành cụ thể:

  • Hệ thống IoT hàng hải (Đại học Ljubljana, Slovenia)
  • Drone khảo sát dưới nước (Đại học quốc tế Hellenic, Hy Lạp)

- Link đăng ký: https://www.smart-sea.eu/?page_id=385

- Thời hạn đăng ký: 7/6/2021

Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm xin mời xem chi tiết tại file đính kèm hoặc truy cập website: 

https://www.smart-sea.eu/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campai...

Tệp đính kèm: