Bạn đang ở đây

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kì 1 năm học 2020-2021 của Hiệp hội các trường đại học khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UMAP)

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển xin trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kì 1 năm học 2020-2021 của Hiệp hội các trường đại học khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UMAP). 

Chi tiết xem tại file đính kèm./

Tệp đính kèm: