Bạn đang ở đây

Thông báo triển khai rút bớt học phần đợt học tăng cường (đợt học 2), học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính quy các khóa 56,57 và 58

Tệp đính kèm: