Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 - Khóa 60 trở về trước

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ ĐỢT 1 – K51-60 Học kỳ I- Năm học 2020 -2021 (05/09/2019)

Theo Thông báo số 604/TB-ĐHGTVT ngày 07/08/2020, Phòng Tài chính Kế toán thông báo thời gian thu qua ViettelPay như sau:

ü  HỌC PHÍ ĐỢT 1 – Lớp học phần chính khoá  từ ngày 21/9 đến 12.00 trưa ngày 25/09/2020.

ü  HỌC PHÍ ĐỢT 1 – Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp từ ngày 21/9 đến 12.00 trưa ngày 25/09/2020.

ü  HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ TĂNG CƯỜNG ĐỢT 10 từ ngày 21/9 đến 12.00 trưa ngày 25/09/2020.

ü  HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ BẮT BUỘC ĐỢT 25 từ ngày 21/9 đến 12.00 trưa ngày 25/09/2020.

ü  KINH PHÍ ĐÀO TẠO – Khoa Đào tạo Quốc Tế – từ ngày 21/09 đến 12.00 trưa ngày 25/09/2019.

Sinh viên đã đăng ký học, phải nộp học phí đầy đủ . Sinh viên nộp muộn học phí so với thời gian quy định sẽ không được dự thi kết thúc học phần và trừ điểm rèn luyện trong kỳ.

Một số lưu ý khi nộp học phí:

-    Hệ thống Viettel Pay sẽ tự động đóng sau khi kết thúc thời gian đóng học phí theo quy định. Sinh viên chỉ hoàn thành việc đóng học phí khi số học phí phải đóng trên trang QLĐT bằng không.

-    Nếu số tín chỉ đã đăng ký thành công không khớp với số tiền học phí hiện trên giao diện Vietel pay, sinh viên kiểm tra lại với Phòng Đào tạo. 

-  Thắc mắc liên quan tới ứng dụng Viettel Pay, Học viên/sinh viên liên hệ Chị Linh: 0986094888.

- Thắc mắc về học phí xin liên hệ với Phòng Tài chính Kế toán 0243.766.9295