Bạn đang ở đây

Thông báo Thu BHYT năm 2020 Khoá 56.57.58.59

Kính gửi: Các lớp sinh viên

 

            Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên; 

            Căn cứ công văn số 3049/BHXH-QLT ngày 29/07/2019 của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020;

            Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo đến các lớp sinh viên triển khai thực hiện nộp phí BHYT sinh viên bắt buộc năm 2020 như sau:

1/  Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc:

            Toàn thể sinh viên đang học tập tại trường (Trừ những sinh viên thuộc các nhóm đối tượng được nhà nước cấp thẻ BHYT chính sách, sinh viên đang tham gia BHYT tại địa phương)

2/ Mức đóng BHYT và thời hạn sử dụng:

Số tiền đóng = Mức lương cơ sở (tại thời điểm đóng tiền) x 4,5 % x Số tháng tham gia. Trong đó: Sinh viên đóng 70%. Nhà nước hỗ trợ 30%

Mức nộp của một sinh viên trong 01 tháng là: 1.490.000 đ x 4,5% x 70% = 46,935 đ

Thời gian nộp và mức thu cụ thể đối với từng khóa học như sau:

Đối tượng

Số tiền đóng BHYT ( đồng )

Thời gian nộp

Giá trị sử dụng thẻ

Khóa 59

 

563,220

 

Từ ngày 02 đến 10/12/2019

12 tháng

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

Khóa 58

Khoá 57

Các lớp học 4,5 năm

(tốt nghiệp tháng 12/2020)

 

563,220

 

Các lớp học 4 năm

(tốt nghiệp tháng 6/2020)

281,610

06 tháng

Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

Khóa 56

Lớp Chương trình tiên tiến

281,610

 

3/ Phương thức, thời gian nộp tiền tham gia BHYT

Sinh viên nộp phí tham gia BHYT năm 2020 thông qua Ứng dụng Viettel Pay, thời gian từ ngày 02/12 đến hết ngày 10/12/2019. (Hướng dẫn nộp đính kèm thông báo)

Viettel Pay có chương trình bốc thăm may mắn đối với các sinh viên nộp tiền BHYT thành công qua Viettel Pay: Cơ cấu 02 giải đặc biệt trị giá 1.000.000 đ; 5 giải may mắn hoàn tiền 100% giá trị tiền nộp BHYT. Kết quả trúng giải sẽ công bố ngày 25/12/2019 trên trang quản lý đào tạo của Trường Đại học GTVT.

Ngoài ra, Viettel Pay sẽ có quầy hỗ trợ thông tin và hướng dẫn mở tài khoản Viettel Pay miễn phí đối với những sinh viên trong thời gian từ 2/12/2019 đến hết ngày 10/12/2019 tại trường. Trong thời gian này sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn gửi đến sinh viên.

4/ Qui trình thực hiện:

- Đối với sinh viên chưa tham gia BHYT năm 2019 tại trường nhưng sẽ tham gia BHYT 2020: Sau khi nộp tiền thành công qua Viettel Pay, Kê khai các thông tin vào mẫu TK 01/BHYT (đính kèm) và nộp trực tiếp tại P104-N2 - Trạm Y tế trước ngày 10/12/2019.

- Đối với sinh viên không tham gia BHYT năm 2020: Nộp bản photo thẻ BHYT chính sách của sinh viên. (Ghi tên lớp, khóa và mã sinh viên vào bản photo thẻ BHYT) và nộp trực tiếp tại P104-N2 - Trạm Y tế trước ngày 10/12/2019.

* Đề nghị Cố vấn học tập các lớp đôn đốc sinh viên thực hiện đúng theo quy định.

         Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong thông báo để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình, đồng thời sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

          Mọi thắc mắc liên quan đến quá trình nộp tiền qua Viettel Pay, Nhà trường sẽ hỗ trợ giải đáp qua số điện thoại: 024.3766.9295 Phòng Tài chính Kế toán P103.A1.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                           

- Ban giám hiệu;                                                             

- Phòng CTCT&SV;

- Phòng TC kế toán;                                                                        - Phòng Đào tạo đại học;

- Website, VPĐT;                                            

- Lưu HCTH; YT.                                                            

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                            

                                           (đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương