Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy khóa 55,56,57,58, 59 và 60 - Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: