Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đội tuyển Olympic Sức Bền Vật Liệu và đội tuyển Olympic Ứng dụng tin học trong Sức Bền Vật liệu năm học 2019-2020

Bộ môn Sức Bền Vật Liệu tổ chức lớp bồi dưỡng đội tuyển Olympic Sức Bền Vật Liệu và đội tuyển Olympic Ứng dụng tin học trong Sức Bền Vật Liệu để tham dự kỳ thi Olympic Cơ hoc Toàn quốc năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm./.