Bạn đang ở đây

Thông báo phòng tự học cho sinh viên.

Thông báo phòng tự học cho sinh viên.

1. Phòng 304 nhà A5.

2. Phòng 401 nhà A5.

3. Phòng 401b nhà A3.

Trân trọng.

Điều độ.