Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO phát thẻ liên kết cho sinh viên chính quy khóa 60

Kính gửi:       - Các Khoa quản lý sinh viên

                       - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 60

                        Hiện nay, phòng CTCT&SV đã phối hợp với Ngân hàng hoàn thành việc in thẻ sinh viên liên kết cho sinh viên khóa 60 trong toàn trường.

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý lên nhận thẻ tại phòng CTCT&SV.

Thời gian phát thẻ: Bắt đầu từ sáng ngày thứ 5 (10/10/2019) đến hết ngày thứ 3 (15/10/2019). Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 14h30’ đến 16h30’.

Địa điểm: Phòng 103 Nhà A9.

Chú ý: Các lớp sinh viên cử cán bộ lớp đến nhận thẻ, khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân.