Bạn đang ở đây

Thông báo Phát thẻ BHYT và trả kết quả khám chữa bênh K60

Trạm Y tế thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế, trả kết quả khám sức khoẻ cho sinh viên khóa 60 như sau:

1/ Thẻ bảo hiểm y tế:

       - Địa điểm: Trạm y tế ( P104 - Nhà N2 )

       - Thời gian: Từ ngày 09 đến ngày 20/10/2019.

       Những sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng chính sách ( hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, Quân đội, Công an…) yêu cầu nộp minh chứng bao gồm: 01 bản sao thẻ BHYT ( còn giá trị ) hoặc giấy xác nhận đã tham gia BHYT.

       Sau khi nhận thẻ BHYT kiểm tra thông tin trên thẻ ( họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính … ). Nếu có thông tin nào sai sót nộp lại cho Trạm Y tế đề nghị cấp lại.

       Lớp trưởng thu bản photo thẻ BHYT (đối tượng chính sách) lập thành danh sách nộp cho Trạm Y tế khi đến nhận thẻ đúng thời gian qui định trên.

2/ Kết quả khám sức khoẻ:

       - Địa điểm: Trạm y tế ( P101 - Nhà N2 )

       - Thời gian: Từ ngày 09 đến ngày 25/10/2019.

Lưu ý: Đối với những sinh viên có bất thường về sức khoẻ, Trạm Y tế sẽ thông báo đến từng cá nhân để tư vấn và điều trị.

Tệp đính kèm: