Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO mở hệ thống làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân – sinh viên Khóa 56, 57, 58, 59

Theo kế hoạch số 402/KH-ĐHGTVT ngày 02/8/2019 về việc tổ chức sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo về việc mở hệ thống làm bài thu hoạch sinh hoạt Công dân – Sinh viên trên hệ thống online của Nhà trường dành cho sinh viên các Khóa 56, 57, 58, 59 cụ thể như sau:
 
Thời gian làm bài: Từ 26/8/2019 - 06/9/2019.
- Đối với Khóa 56, 57: Từ 26/8/2019 – 30/8/2019
- Đối với khóa 58, 59: Từ 30/8/2019 – 06/9/2019
 
Hướng dẫn thực hiện:
Sinh viên truy cập trang Hệ thống thông tin sinh viên: http://sis.utc.edu.vn/ => Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp => Vào mục Bài thu hoạch SHCT => Làm bài và gửi.
 
* Lưu ý:
- Thời gian làm bài sẽ được tính từ lúc sinh viên ấn “Làm bài” đến lúc “Nộp bài”.
- Nếu trong thời gian làm bài gặp lỗi mạng, mất điện... dẫn đến việc làm bài bị gián đoạn, sinh viên có thể quay lại làm bài bất cứ lúc nào trong thời gian quy định nêu trên.
- Nếu gặp vấn đề về hệ thống hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, sinh viên viết email gửi về địa chỉ: hotrosinhvien@st.utc.edu.vn nêu rõ họ tên, MSV và vấn đề gặp phải.
Hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Hỗ trợ sinh viên - P105 Nhà N2 (Cạnh Trạm Y tế Trường).
 
Đề nghị các Khoa Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp thông báo đến toàn thể sinh viên K56, 57, 58, 59 nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.