Bạn đang ở đây

Thông báo giảng dạy học tập trở lại sau Tết nguyên đán Canh Tỳ 2020

Nhà trường đã ra Thông báo số 174/TB-ĐHGTVT ngày 06/3/2020 về việc toàn trường triển khai giảng dạy học tập trở lại từ ngày 09/3/2020. Nội dung chi tiết thông báo trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: