Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO danh sách sinh viên nhận Bằng Tốt nghiệp vào Tháng 6/2019 còn nợ tài sản

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng CTCT&SV xin thông báo danh sách sinh viên nhận Bằng Tốt nghiệp vào Tháng 6/2019 còn nợ tài sản (danh sách kèm theo). Sinh viên có tên trong danh sách đến các đơn vị liên quan để làm thủ tục hoàn nợ và các đơn vị cập nhật lại tình trạng đối với các sinh viên đã hoàn nợ muộn nhất là ngày 20/6/2019.

Các khoa QLSV lưu ý phải thường xuyên cập nhật tiến độ quá trình thanh toán tài sản của các lớp thuộc Khoa quản lý; đôn đốc CVHT nhắc nhở sinh viên còn nợ đến các đơn vị để thanh toán tài sản kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên nhận bằng Tốt nghiệp vào tháng 6/2019 nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.