Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển tầng 4 nhà A8.

Để lấy phòng phục vụ công tác tuyển sinh của Nhà trường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tại tầng 4 nhà A8 sang phòng học mới (Chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm: