Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển tầng 1 nhà A2 ngày 14/05/2019.

Thông báo chuyển tầng 1 nhà A2 ngày 14/05/2019.

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia sự kiện Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp được tổ chức tại Trường vào ngày 14/05/2019. Và để lấy phòng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tại nhà A2 ngày 14/05/2019 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

 

Tệp đính kèm: