Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng phục vụ thi tuyển sinh hệ Liên thông chính qui.

Thông báo chuyển phòng phục vụ thi tuyển sinh hệ Liên thông chính qui.

Để lấy phòng phục vụ công tác tuyển sinh Liên thông, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học ngày 26/09/2020 tại tầng 3.4.5 nhà A8 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.