Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà N3 phục vụ khám sức khỏe K60.

Thông báo chuyển phòng nhà N3 phục vụ khám sức khỏe K60.

Để lấy phòng phục vụ công tác khám sức khỏe tuyển sinh K60, bộ phận Điều độ phối hợp với khoa Đào tào quốc tế điều chuyển phòng học tại nhà N3 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng. 

Điều độ.