Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A8 phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp.

Thông báo chuyển phòng nhà A8 phục vụ Bảo vệ tốt nghiệp.

Để lấy phòng phục vụ bảo vệ tốt nghiệp, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tại nhà A8 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

 

Tệp đính kèm: