Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ thi Tuyển sinh Cao học.

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ thi Tuyển sinh Cao học.

Để lấy phòng phục vụ thi tuyển sinh đầu vào Cao học, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tại tầng 6 nhà A2 ngày 25/05/2019 sang phòng học mới. (chi tiết xem thông báo đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.