Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ Thi Cao học.

Thông báo chuyển phòng nhà A2 phục vụ Thi Cao học.

Để lấy phòng phục vụ công tác tuyển sinh Cao học và Bằng 2 – Liên thông, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học ngày 21/09/2019 tại tầng 5.6.7 nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.