Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tiếng anh tại nhà A3

   Để thuận tiện cho công tác phục vụ và quản lý của Ban quản lý giảng đường. Bộ phận điều độ điều chuyển một số lớp đang học tiếng Anh tăng cường (A1+A2) – học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt 6) – Học kỳ hè tại nhà A3 và A3B từ ngày 02/07/0218 đến 20/07/2018.
(Chi tiết xem tệp đính kèm)