Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A8.

Thông báo chuyển phòng học tối nhà A8.

Để thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học tối tại nhà A8 từ ngày 18/11/2019 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm: