Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng 101aA2.

Thông báo chuyển phòng 101aA2.

Để khắc phục sự cố hỏng đường dây điện tại phòng 101aA2, bộ phận Điều độ tạm thời điều chuyển phòng 101aA2 sang phòng học mới. (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm: