Bạn đang ở đây

Thông báo Điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN TRƯỜNG
Thực hiện công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học;
Hiện tại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Trường Đại học Giao thông vận tải đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện một số yêu cầu sau:
Điều chỉnh thời gian học tập sau khi nghỉ Tết nguyên đán (Canh Tý-2020) bắt đầu từ ngày 10-02-2020 (theo lịch cũ là ngày 03/02/2020) tại cơ sở Hà Nội; Thời gian học bù và lịch thi sẽ lùi lại 01 tuần theo với kế hoạch cũ, phòng Đào tạo Đại học sẽ có thông báo sau.
Đề nghị các giảng viên và sinh viên:
- Thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông để chủ động phòng tránh lây nhiễm.
- Theo dõi các thông tin của trường trên trang thông tin điện tử (utc.edu.vn); trang quản lý đào tạo và các trang fanpage của trường;
3. Riêng các cán bộ, viên chức khối quản lý, phục vụ làm việc bình thường.
4. Đối với Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra và báo cáo về Ban Giám hiệu.
Đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.