Bạn đang ở đây

TB trả tiền BHYT cho sv các khóa 55-57

Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo

 

Phòng sẽ tiến hành trả tiềm BHYT theo lớp cho sinh viên các khóa đã nộp dư tiền BHYT. Thời gian trả Thứ 2 ngày 26/3/2018 Tại Phòng Thủ quỹ 109 Nhà A1

Cán bộ lớp mang thẻ sinh viên lên để nhận lại tiền cho sinh viên của lớp