Bạn đang ở đây

TB Lịch phát Học bổng kỳ I/17-18 và Trợ cấp XH kỳ II/17-18

Phòng Tài chính – Kế toán xin thông báo
Từ ngày 18/04/2018 đến hết ngày 27/04/2018 Phòng TCKT phát học bổng Khuyến khích học tập HK II/2017-2018 K55, K56, K57 (xét điểm HK I/2017-2018, theo QĐ 675/QĐ-ĐHGTVT); hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội HK II/2017-2018 K55, K56, K57, K58 (theo QĐ 586, 607,649/QĐ-ĐHGTVT) và hỗ trợ chi phí học tập bổ sung HK I/2017-2018 K54, K55, K56, K57, K58 (theo tờ trình của Phòng Công tác chính trị & sinh viên).
Sau thời gian trên, lớp trưởng không đến nhận, tiền sẽ cho vào tạm giữ.
Lớp trưởng các lớp lên nhận tiền, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư (thẻ căn cước công dân)
Mọi thắc mắc xin liên hệ P.TCKT 103 nhà A1.