Bạn đang ở đây

Tổ chức họp CVHT với các lớp đại học chính quy K.60, học kỳ II năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp cố vấn học tập với các lớp đại học chính quy khóa 60,

đợt học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) thông báo tổ chức đợt họp cố vấn học tập (CVHT) với các lớp đại học chính quy khóa 60, đợt học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian họp lớp: Từ ngày 14/7/2020 đến 18/7/2020.

Để CVHT và các lớp có lịch họp thuận tiện, Phòng ĐTĐH và Ban Quản lý giảng đường sẽ xếp lịch họp và phòng họp trên cơ sở đăng ký của CHVT. Phòng ĐTĐH đề nghị CVHT thực hiện các nội dung sau:

  • Từ ngày 02/7/2020 đến 08/7/2020, CVHT và lớp đại học chính quy khóa 60 thống nhất chọn 02 lịch họp dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2020 đến 18/7/2020. Mỗi lịch họp cần xác định rõ ngày và ca (chọn ca: ca 1: tiết 1,2,3; ca 2: tiết 4,5,6; ca 3: tiết 7,8,9; ca 4: 10,11,12);
  • CVHT điền thông tin vào mẫu đăng ký trên file mềm gửi về địa chỉ email: Lxbinh0201@utc.edu.vn trước 17:00 ngày 08/7/2020 (file mẫu đăng ký được đăng tải trên trang chủ Văn phòng điện tử và trang sinhvienhientai.utc.edu.vn);
  • CVHT và lớp xem lịch họp, phòng họp trên Văn phòng điện tử, trang sinhvienhientai.utc.edu.vn của trường từ ngày 11/7/2020 để thực hiện.

Phòng ĐTĐH không xếp lịch và phòng họp cho các trường hợp CVHT không đăng ký thông tin hoặc đăng ký muộn so với các mốc thời gian nêu trên. Phòng ĐTĐH trân trọng thông báo tới các Khoa, Bộ môn, CVHT và sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 60 biết để triển khai thực hiện./.

Nội dung chi tiết thông báo và file mẫu được đính kèm theo thông báo này.