Bạn đang ở đây

Tài liệu tham khảo "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2019 - 2020

Thực hiện công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 - 220; triển khai kế hoạch năm học của trường Đại học Giao thông vận tải, Nhà trường triển khai tổ chức sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2019 - 2020 dành cho các khóa 56, 57, 58, 59 từ ngày 12/8/2019 - 24/8/2019
 

Sau đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ( cụ thể trong file đính kèm ):