Bạn đang ở đây

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Học trực tuyến dành cho Sinh viên

Theo thông báo số 197/TB-ĐH GTVT ngày 14/03/2020 của Phòng ĐTĐH về kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên đại học chính qui trong thời gian nghỉ phòng dịch do virus corona (Covid -19) gây ra

Để truy cập hệ thống dạy học trực tuyến https://hoctructuyen.utc.edu.vn, Sinh viên trong toàn trường sử dụng tài khoản và mật khẩu do Nhà trường cung cấp (Sử dụng tài khoản và mật khẩu là email sinh viên)

Sinh viên có thể download tài liệu hướng dẫn ở file đính kèm ở dưới theo thông báo này.

Trân trọng!

Tệp đính kèm: