Bạn đang ở đây

[Tài liệu] Bản cam kết phòng chống ma túy

Kính gửi: Các lớp sinh viên K60

Sinh viên K60 tải Bản cam kết phòng chống ma túy tại file đính kèm. Cán bộ lớp tập hợp và nộp tại Phòng 203 Hội trường lớn (A. Thái - 08 2474 4009) trước ngày 10/10/2019.

Đề nghị các em nghiêm túc thực hiện theo thông báo./.