Bạn đang ở đây

Rà soát thông tin trên thẻ sinh viên khóa 59, 60

Sinh viên hệ chính quy Khóa 59, 60 rà soát lại thông tin trên chế bản in thẻ sinh viên (Ảnh, họ và tên, mã sinh viên…). Lớp trưởng, CVHT tổng hợp và phản hồi (Nếu cần chỉnh sửa – Ghi rõ thông tin sinh viên Hoặc nếu không chỉnh sửa – xác nhận không có trường hợp nào cần chỉnh sửa) . Do tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp, mọi thông tin phản hồi sẽ gửi đến đ/c Như qua địa chỉ email: buiquynhnhu@utc.edu.vn – sđt: 0966966078.

Đường link kiểm tra danh sách và thông tin trên chế bản thẻ sinh viên:

- K59: https://drive.google.com/drive/folders/13QF_8qEUpGOQfpZfsZHWukzam9tIndwx...

- K60: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kcvAKossMEGOVqZ84L34xU_EKTeC...

          Thời hạn: Trước 16h00’ ngày 20/05/2021.

Tệp đính kèm: