Bạn đang ở đây

RÀ SOÁT TÀI KHOẢN VIETTELPAY ĐỂ NHẬN TIỀN HỌC BỔNG HK2/2019-2020 - QUỸ KHUYẾN HỌC TRUYỀN THỐNG GTVT 2020

Phòng Tài chính – Kế toán xin thông báo

Tiền học bổng HK 2/2019-2020 K60 (theo QĐ 1382, 1392, 1393, 1394, 1402, 1403, 1404, 1405, 1426, 1428/QĐ-ĐHGTVT) và tiền học bổng Quỹ khuyến học truyền thống SV GT năm 2020 (QĐ 1413/QĐ-ĐHGTVT) sẽ được chuyển khoản chuyển trả cho sinh viên qua Viettelpay. Đề nghị, Sinh viên kiểm tra lại thông tin và báo lại nếu có thay đổi về tài khoản Viettelpay đến hết ngày 25/09/2020.

 

 Mọi thắc mắc xin liên hệ P.TCKT tầng 1 nhà A1, sđt: 0243.766.9295 để được giải đáp