Bạn đang ở đây

Phòng tự học cho sinh viên tuần 15/04/2019 - 20/04/2019.

Phòng tự học cho sinh viên tuần 15/04/2019 - 20/04/2019.

1. Sáng + chiều phòng 304A5

2. Sáng + chiều phòng 401A5

3. Sáng + chiều phòng 401bA3

Trân trọng.

Điều độ.