Bạn đang ở đây

Lịch họp CVHT với các lớp đại học chính quy K.59 trở về trước, học kỳ I năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết thời gian địa điểm họp lớp đại học chính qui và CVHT đợt học kỳ I năm học 2019-2020 trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: